«Ο κήπος με τα αγάλματα» στον κήπο του Ζαππείου Μεγάρου

Φυλλάδιο “Ο κήπος με τα αγάλματα” – ΔΠΑΝΣΜ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται ανελλιπώς από το 2009 μέχρι σήμερα. Κατά προσέγγιση ο συνολικός αριθμός  μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είναι 1500 μαθητές Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων.​

Φυλλάδιο “Ο κήπος με τα αγάλματα” – ΔΠΑΝΣΜ
Φυλλάδιο “Ο κήπος με τα αγάλματα” – ΔΠΑΝΣΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.