ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Η ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ;

Του Ανδρέα Μουντράκη

 

Βιώνουμε όλοι την παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού, η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε με επιτυχία στον τομέα της υγείας μας από την Ελληνική πολιτεία και έτσι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πλέον μόνο τους κινδύνους που αφορούν την πορεία ανάπτυξης της χώρας και την εξέλιξη της οικονομίας.

 

Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους οικονομικούς κλάδους που έχει υποστεί ήδη τεράστιες συνέπειες από την πτώση της κατανάλωσης και των τιμών. Λίγες μέρες πριν είδαμε τιμή του πετρελαίου κάτω από το μηδέν.

 

Η αγορά της ενέργειας από φυσικό αέριο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι δυνατόν ο κίνδυνος να γίνει ευκαιρία για την ανάπτυξή της. Το φυσικό αέριο έχει μακροχρόνια συμβόλαια και γενικά η στρατηγική ανάπτυξή του, ειδικά στα δίκτυα και την εκμετάλλευσή του, είναι θέμα μακροχρόνιου σχεδιασμού. Παρόλο που αποτελεί εξίσου ευαίσθητη αγορά σε κρίσεις όπως η παρούσα, εντούτοις επιτρέπει να γίνονται σχεδιασμοί παραγωγικής χρήσης του που να είναι λιγότερο ευάλωτοι σε σχέση με άλλες μορφές ενέργειας. Ας μη ξεχνάμε ότι π.χ. οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι επενδύσεις  σ αυτές γίνονται λιγότερο ελκυστικές με την πτώση των τιμών των υδρογονανθράκων. Επίσης το φυσικό αέριο είναι η φιλική προς το περιβάλλον χρήση υδρογονανθράκων.

 

Τι χρειαζόμαστε λοιπόν για να κάνουμε τον κίνδυνο ευκαιρία για την ανάπτυξη της αγοράς της ενέργειας από φυσικό αέριο στην παρούσα χρονική στιγμή;

 

Επιτάχυνση των υποδομών διανομής σε όλη την χώρα. Ένα έργο δύσκολο και σύνθετο το οποίο τον τελευταίο χρόνο η ΔΕΔΑ το υλοποιεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Προσδιορισμός νέων αναγκών επενδύσεων και χρήση του νέου χρηματοδοτικού πακέτου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιο θα μπορούσε να είναι η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Κρήτη με κύριο στόχο να ενισχυθεί η 12μηνη καλλιέργεια οπωροκηπευτικών σε θερμοκήπια με χαμηλό κόστος, και να αποτελέσει μαζί με την τυποποίηση τους ένα επιπλέον όπλο της εθνικής μας οικονομίας.

 

Να ενταχθούν συστηματικά στο δίκτυο με κατάλληλα κίνητρα βιομηχανικές μονάδες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το κυριότερο, να χρησιμοποιηθούν τα δίκτυα του αερίου για την αυτοματοποίηση και έλεγχο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας έτσι τις απώλειες από την μη αποθήκευσή της, ειδικά την παραγόμενη από Α.Π.Ε..

 

Ο Ανδρέας Μουντράκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MBA, αντιπρόεδρος ΔΕΔΑ

(Το άρθρο εκφράζει προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις)

Πηγή: Apopseis.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.