ΑΑΔΕ: Πλήρης οδηγός για τις e-γονικές παροχές

Υποχρεωτικά από την ερχόμενη Δευτέρα 20/12 κάθε μεταβίβαση ακινήτου με δωρεά ή γονική παροχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Η δήλωση δωρεάς/γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.Σε έναν οδηγό με 97 ερωτήσεις-απαντήσεις η ΑΑΔΕ επιχειρεί να λύσει κάθε απορία. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.