Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020: FISH and CHIPS Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες ΚοινωνίεςΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ