Χορήγηση άδειας εμπορίας κατηγορίας B1 στην εταιρεία «ΣΕΚΑ Α.Ε.»

Χορήγηση άδειας εμπορίας αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων κατηγορίας Β1’ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΚΑ Α.Ε.».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.