Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις διορθώσεις

Τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις ή να συμπληρώσουν κενά σε κωδικούς της φετινής φορολογικής δήλωσης έχουν όσοι φορολογούμενοι την έχουν υποβάλλει, καθώς άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τροποποιητικές δηλώσεις. Μέσω της πλατφόρμας, εκτός από διόρθωση στο έντυπο Ε1, συνυποβάλλονται, εφόσον απαιτείται, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στα παραπάνω έντυπα, θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει στις αλλαγές που απαιτούνται στο Ε2 ή στο Ε3 και μετά να κάνει τις διορθώσεις στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Σημειώνεται ότι όσοι προχωρήσουν σε διορθώσεις, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την υποβολή προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποιητική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στην περίπτωση, όμως, που ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια την τροποποιητική τότε θα του επιβληθεί πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα στην περίπτωση που το επιπλέον ποσό του φόρου που προκύπτει σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.