Φορολογικά κίνητρα για την πράσινη μετάβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Έκπτωση δαπανών θα κερδίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πράσινες, ψηφιακές και ενεργειακές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ορίζει ότι οι δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%, με αποτέλεσμα τα περιορίζεται η φορολογική τους επιβάρυνση. Έτσι, μετά το “κούρεμα” 30%  στο φόρο εισοδήματος για 9 χρόνια που προβλέπεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα  συγχωνευθούν και θα μεγαλώσουν, έρχεται μια νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών που δίνει γενναίες εκπτώσεις δαπανών για τα έτη 2023, 2024 και 2025. Από την έξτρα έκπτωση κατά 100% των δαπανών εξαιρούνται όσες μικρομεσαίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.