ΥΠ. ΟΙΚ.: Στο 0,35% το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Σταθερό, σε ποσοστό 0,35% ορίζεται το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης δανείων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, και του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο συγκεκριμένος όρος, σε σχέση με το ύψος του επιτοκίου, ισχύει για όσες δανειακές συμβάσεις συναφθούν μεταξύ των τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και των δικαιούχων επενδυτών. Διευκρινίζεται πως το επιτόκιο δύναται, κατά περίπτωση, να είναι υψηλότερο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.