Υπ. Εργασίας: Σύσταση για επιστροφή στις δουλειές με τηλεργασία 

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ομαλής επανεκκίνησης των οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές της χώρας που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας “Ελπίς”, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώνει ότι πέραν των κλάδων που λειτούργησαν κατά τις προηγούμενες ημέρες -και προφανώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν-, για όλους τους υπόλοιπους κλάδους οι οποίοι θα επαναλειτουργήσουν από σήμερα όπου είναι εφικτό και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της εργασίας κατά περίπτωση, συνίσταται η εφαρμογή της τηλεργασίας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.