Τηλεργασία: Η αποζημίωση που δικαιούνται όσοι εργάζονται εξ’ αποστάσεως

Το ελάχιστο ύψος της αποζημίωσης που οφείλουν να καταβάλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους που απασχολούνται με τηλεργασία, για την κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιών και της χρήσης του οικιακού χώρου εργασίας καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, σε εφαρμογή του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας. Ο νόμος προβλέπει για πρώτη φορά αποζημίωση των τηλεργαζόμενων για το κόστος που επωμίζονται εξαιτίας της τηλεργασίας. Σύμφωνα με την απόφαση, το ελάχιστο ποσό που θα καταβάλλουν μηνιαίως οι εργοδότες στους τηλεργαζόμενους είναι: Για τη χρήση του οικιακού χώρου εργασίας, 13 ευρώ. Για την κάλυψη του κόστους επικοινωνιών, 10 ευρώ. Για την συντήρηση του εξοπλισμού, 5 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.