Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ)

Το πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.” του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (ΑΤΛΑΣ), στο οποίο συμμετέχει η Εφορεία μας, αφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο καθημερινό έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι φοιτητές να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με την καθημερινή εργασιακή πρακτική και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φοιτητές θα απασχοληθούν σε καταγραφές αρχαιολογικού υλικού, υλικού τεκμηρίωσης, ταξινόμηση αρχειακού υλικού και σε εργασίες πεδίου σε έργα αρμοδιότητας της Εφορείας μας.

Χρηματοδότης:
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικοπυ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.