Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο του Έργου Interreg Ελλάδα-Ιταλία: FISH and CHIPS Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020: FISH and CHIPS Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές Συμμετέχουσες Κοινωνίες

 

 

 

 

To Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας και την Αλιευτική Οργάνωση Πετριτή σας προσκαλούν σε μια συνάντηση γνωριμίας με το έργο διασυνοριακής συνεργασίας FISH & C.H.I.P.S. «Αλιεία και Πολιτιστική Κληρονομιά, Ταυτότητα και Τοπικές-Συμμετέχουσες Κοινωνίες», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Interreg V/A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020”. Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Foggia (Επικεφαλής εταίρος), το Επιμελητήριο του Τάραντα, η Περιφέρεια Απουλίας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Ιστορίας) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων  Κέρκυρας. Συνδεδεμένοι εταίροι είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα (MarTA) και η Ένωση Αλιέων του Πετριτή Κέρκυρας.
Το έργο εστιάζει στις 
θαλάσσιες, αλιευτικές και ναυτικές παραδόσεις και αποσκοπεί στην προβολή της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας και της περιοχής του Τάραντα Απουλίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ευκαιριών διαφοροποίησης της εποχικής οικονομικής δραστηριότητας των αλιευτικών κοινοτήτων. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, υλική αλλά και άυλη (προφορικές παραδόσεις και τεχνικές, παραστατικές τέχνες, τελετουργίες) που μαρτυρούν την έντονη αλληλεπίδραση των κατοίκων με το παράκτιο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των αιώνων. Το FISH&CHIPS μέσα από τις δράσεις του θα συμβάλει στη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών και ιταλικών ακτών για λόγους τουριστικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των επαγγελματιών στον χώρο της αλιείας και του τουρισμού.
Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί το 
«Οικομουσείο Πετριτή και Νότιας Κέρκυρας» το οποίο, αξιοποιώντας έναν χώρο πληροφόρησης στον Πετριτή και ένα Δίκτυο Πολιτιστικών Διαδρομών (χερσαίων και θαλάσσιων) στη νότια Κέρκυρα, θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και στην προσφορά ειδικών μορφών τουρισμού. Το Οικομουσείο θα αποτελέσει μια γέφυρα της περιοχής μελέτης, της κληρονομιάς της και της τοπικής κοινωνίας.
Για το σχεδιασμό του Οικομουσείου θα πραγματοποιηθούν τρεις συναντήσεις με τις τοπικές κοινωνίες της Νότιας Κέρκυρας. Στόχος της πρώτης συνάντησης 
στον Πετριτή, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και ώρα 18:30, είναι να καταγράψουμε τα στοιχεία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς τα οποία η ίδια η κοινωνία θεωρεί ότι δεν προβάλλονται αρκετά αλλά είναι αυτά, τα οποία διαμορφώνουν την ταυτότητα και τη μοναδικότητά της!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.