Συγκροτήθηκε Διαρκής Επιτροπή για την Υποστήριξη Θυμάτων Βίας και Τρομοκρατίας

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη συγκροτήθηκε Διαρκής Επιτροπή για την υποστήριξη και απόδοση τιμής στη μνήμη των θυμάτων βίας και τρομοκρατίας.

Η συγκρότηση της Επιτροπής έρχεται ως συνέχεια της ίδρυσης της Διεύθυνσης Πρόληψης Βίας και του Γραφείου Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με την απόφαση, που αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής ορίστηκε η Βουλευτής Επικρατείας Μαριέττα Γιαννάκου και ως μέλη συμμετέχουν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας.

Αντικείμενο της Επιτροπής αποτελεί μεταξύ άλλων: η μελέτη του διεθνούς και του ευρωπαϊκού κεκτημένου και η αναζήτηση καλών πρακτικών για την υποστήριξη και την απόδοση τιμής στη μνήμη των θυμάτων βίας και τρομοκρατίας. Όπως επίσης και η επιβολή προτάσεων που θα αποτελέσουν τη βάση ενός πλαισίου ολοκληρωμένων δράσεων για την υποστήριξη των θυμάτων της βίας και της τρομοκρατίας και παράλληλα έναν οδηγό εκδηλώσεων μνήμης για τα θύματα της βίας και της τρομοκρατίας,

Σημειώνεται ότι τόσο στην Πρόεδρο, όσο και στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.