Στ. Σδρόλια, «Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα», Μελέτες 1, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2012

«Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα»

Η επιστημονική αυτή μελέτη μας μεταφέρει στην περιοχή των θεσσαλικών και ευρυτανικών Αγράφων του 17ου αιώνα, που καθώς ήταν δυσπρόσιτα, απέπνεαν αέρα ελευθερίας και δημιουργίας σε μια Ελλάδα τουρκοκρατούμενη και παρουσίασαν άνθηση, που σηματοδοτήθηκε με την ίδρυση σχολών, όπως το Ελληνομουσείο Αγράφων (1661) καθώς και με την ανέγερση και τη διακόσμηση μονών και ναών με τις χορηγίες επιφανών κατοίκων της περιοχής. Παρουσιάζει τοιχογραφημένα μνημεία των Αγράφων και εξετάζει λεπτομερώς το ζωγραφικό διάκοσμο του καθολικού της Μονής Πέτρας (1625) Καταφυγίου, ο οποίος αποτελεί ένα αρμονικό, άρτια οργανωμένο σύνολο, μέτρο σύγκρισης και σημείο αναφοράς στην περιοχή, που επηρέασε το εικονογραφικό πρόγραμμα άλλων ναών και δημιούργησε μια τοπική «αγραφιώτικη» παράδοση. Τα επιστημονικά πορίσματα της εργασίας αυτής βοηθούν στο να ριχτεί φως σε μια ορεινή περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, που θεωρείται από όλους μας απομονωμένη, ενώ στην πραγματικότητα γνώριζε και ενστερνίστηκε τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά και πνευματικά ρεύματα του 17ου αιώνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.