Πρόσκληση σε πρόγραμμα για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας των ΜμΕ της ΕΕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσαν την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το νέο Ταμείο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΕΕ, ένα πρόγραμμα επιχορήγησης ύψους έως 47 εκατ. ευρώ την περίοδο 3 ετών (2022-2024).Το νέο πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πρωτοβουλίας «Ιδέες για τη Στήριξη Επιχειρήσεων Ideas Powered for business», μια πρωτοβουλία του EUIPO για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και εντάσσεται στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά. Πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα εθνικά και περιφερειακά γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας της ΕΕ.Το Ταμείο έχει ως στόχο να βοηθήσει μέσω χρηματοδότησης τις ΜικρομεσαίεςΕπιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ προκειμένου να προστατεύσουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους (ΔΙ). Το πρόγραμμα προσφέρει επιστροφή τελών για την αίτηση σήματος, σχεδίου και διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την περίοδο 2022-2024. Το 2021 σχεδόν 13.000 ευρωπαϊκές ΜμΕ επωφελήθηκαν της πρωτοβουλίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.