Πρόγραμμα χρηματοδότησης αναβάθμισης των προσόψεων των κτιρίων της Αθήνας από τον Δήμο Αθηναίων

Ένα νέο πρόγραμμα ξεκινά ο Δήμος Αθηναίων που αφορά τη χρηματοδότηση της αισθητικής αναβάθμισης των προσόψεων των ιδιωτικών κτιρίων της Αθήνας. Στο πρόγραμμα «ΠΡΟΣΟΨΗ», όπως ονομάζεται και παρουσιάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλα τα ιδιωτικά κτίρια εντός του Δήμου Αθηναίων. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος επιδότησης είναι 1.500.000 ευρώ. Το μέγιστο ποσό επιδότησης ορίζεται στις 6.000 ευρώ ανά κτίριο ενώ για τα διατηρητέα κτίρια το μέγιστο ποσό επιδότησης ορίζεται στις 7.200 ευρώ ανά κτίριο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.