Περί Ελευθερίας του Λόγου

Γράφει ο Κώστας Παπαγιάννης

 

«Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες»….

Η ελευθερία του λόγου αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δημοκρατικής κοινωνίας. Επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις τους, χωρίς φόβο αντιποίνων ή κυρώσεων.

Είναι σημαντική για την ανάπτυξη της κοινωνίας, καθώς επιτρέπει στα άτομα να αναζητούν και να προωθούν νέες ιδέες και καινοτομίες. Αυτό ενισχύει τη δημιουργικότητα και την πρόοδο και βοηθά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Ωστόσο, η ελευθερία του λόγου δεν είναι απεριόριστη και πρέπει να υπάρχουν ορισμένα όρια για να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των ανθρώπων και τα συμφέροντα της κοινωνίας ως συνόλου. Για παράδειγμα, η προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων δεν θεωρείται αποδεκτή στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου.

Σε κάθε περίπτωση, η ελευθερία του λόγου πρέπει να προασπίζεται, ακόμη και σε δύσκολες και αμφίρροπες καταστάσεις. Πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους καταπίεση, καταναγκαστικά μέτρα ή παρενόχληση, όπως και από την καταχρηστική χρήση της από ορισμένους ανθρώπους.

Δεν είναι απλά ένα δικαίωμα, αλλά και μια ευθύνη. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε την ελευθερία μας με σοβαρότητα και σεβασμό στους άλλους, αντιμετωπίζοντας τους με δικαιοσύνη και ανοχή.

Σε συνολικό επίπεδο, η ελευθερία του λόγου είναι αναγκαία για τη διατήρηση της δημοκρατίας, της ανοικτής συζήτησης και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των πολιτών. Είναι μια αξία που πρέπει να προστατευτεί και να υπερασπίζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελευθερία και η ανεξαρτησία του ατόμου και της κοινωνίας στο σύνολό της.

«Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες»….

Την παραπάνω φράση την βρίσκουμε στο σχετικό σύγγραμμα «The Friends of Voltaire» (1906) και αποδίδεται στην Βρετανίδα Evelyn Beatrice Hall. Σκιαγραφώντας έτσι την ουσία της σκέψης του Βολταίρου

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.