Ομιλία ΕΛΙΣΜΕ

Ομιλία ΕΛΙΣΜΕ με θέμα ” Στρατηγική και Πυρήνας ” θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, στις 18:00μμ στα Γραφεία ΕΛΙΣΜΕ, Ελεύθερη Είσοδος και διαδικτυακά με ομιλητή τον Αντώνιο Παναγιωτόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Παν. Πειραιά. Συντονίζει ο Πρέσβης ε.τ. κ. Αλέξανδρος Μαλλιάς, μέλος του ΕΛΙΣΜΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.