Ν. Παπαθανάσης: Επιταχύνουμε το φιλοεπενδυτικό κλίμα

Στη νομοθετική δράση της κυβέρνησης που συμβάλλει στην επιτάχυνση ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος, ενέταξε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαος Παπαθανάσης, στο νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, η επεξεργασία του οποίου άρχισε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η δουλειά της κυβέρνησης δίνει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, κρατώντας τις νέες και τους νέους στους τόπους τους, αλλά ταυτόχρονα, με τις στρατηγικές επενδύσεις που σήμερα συζητάμε, αναστρέφουμε και το brain drain φέρνοντας πίσω νέες και νέους που έχουν φύγει κατά την περίοδο της δεκαετούς κρίσης, τόνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.