Μείωση 50 % στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων – Β’ Φάση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος EUIPO

Εάν εξετάζετε το ενδεχόμενο καταχώρισης ενός σήματος ή ενός σχεδίου ή υποδείγματος σε επίπεδο ΕΕ, σε περιφερειακό επίπεδο (Μπενελούξ) ή σε εθνικό επίπεδο, το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι σχεδιασμένο για εσάς.

Τα στατιστικά στοιχεία της Α’ Φάσης (11-31 Ιανουαρίου 2021) αποδεικνύουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα οι πολύ μικρές (90,14%), έκαναν ευρεία χρήση του εν λόγω χρηματοδοτικού προγράμματος του EUIPO, κατατάσσοντας τη χώρα μας 6η στον κατάλογο των κρατών-μελών της ΕΕ, μετά την Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ιταλία και Πολωνία. Τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τις ελληνικές επιχειρήσεις αφορούσαν 162 σήματα και 26 σχέδια. Από τα 162 σήματα, 89 αφορούσαν εθνικά και 73 σήματα της ΕΕ. Από τα 26 σχέδια, 9 αφορούσαν εθνικά και 17 κοινοτικά σχέδια.

 

Δείτε όλα τα στατιστικά στοιχεία 

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή παροτρύνει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν ακόμα μεγαλύτερη χρήση της ως άνω δυνατότητας, ενισχύοντας συγχρόνως την ανταγωνιστικότητά τους.

 

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις (Ελληνικά)

 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50 % των βασικών τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος. Το εδαφικό επίπεδο προστασίας που θα επιλέξετε θα εξαρτηθεί προφανώς από την επιχειρηματική στρατηγική σας και τα σχέδια ανάπτυξής σας. Αν όμως δεν είστε βέβαιοι για ποια υπηρεσία επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση και πού, η υπηρεσία προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP scan, Υπηρεσία 1) θα μπορούσε να σας κατευθύνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εθνικό ή περιφερειακό γραφείο σας σε θέματα ΔΙ για πληροφορίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.