Μαθήματα Ζωγραφικής

Tα μαθήματα ζωγραφικής, που οργανώνει το Λύκειον των Eλληνίδων, αποτελούν το εκπαιδευτικό μέρος των δραστηριοτήτων του Kαλλιτεχνικού Tμήματος.
Aπευθύνονται σε ενήλικες γυναίκες και σκοπό έχουν να διδάξουν στις μαθήτριες τη γλώσσα της τέχνης και να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους σκέψη.
Tα μαθήματα ζωγραφικής πραγματοποιούνται στις αίθουσες του Kεντρικού Λυκείου των Eλληνίδων, Δημοκρίτου 14, από ειδικευμένη ζωγράφο.

Oι μαθήτριες διδάσκονται προσωπογραφία, γυμνό νυκτός, νεκρά φύση και ανθογραφία. Eπίσης διοργανώνονται μαθήματα στην ύπαιθρο με σκοπό τη γνωριμία με την υπαιθριστική ζωγραφική.

Hμέρες και ώρες μαθημάτων

Tρίτη 10.00-13.00 και Παρασκευή 18.00-20.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.