ΚΕΑΟ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο, στα 42,8 δισ. οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Σε τέσσερις (4) άξονες δράσεων κινείται το νέο επιχειρησιακό σχέδιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για το 2022. Οι κυριότεροι άξονες δράσεις προβλέπουν διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών καθώς και εντατικοποίηση των μηχανισμών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών-αύξηση εσόδων, ενώ οι άλλοι δύο άξονες δράσης προβλέπουν αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και υποδομής καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ΚΕΑΟ. Tα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία στο τέλος του 2021 άγγιξαν το ποσό των 41 δισ.€, ενώ αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 1,8 δισ. σε ένα τρίμηνο, από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022. Για την είσπραξη των ποσών, θα σταλούν 300.000 Ατομικά Ειδοποιητήρια εντός του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, θα λαμβάνονται άμεσα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση, δηλαδή το αργότερο εντός τριών μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ. Επιπλέον, θα προβλέπεται λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά την απώλεια της ρύθμισης χρεών. Ο στόχος, είναι η είσπραξη 1,2 δισ. € εντός του τρέχοντος έτους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.