Ιερή πρόταση:

 
By anna Zumani 
 
L’homme ne vit pas de ce qu’il mange mais de ce qu’il digère
O άνθρωπος δεν ζει απ’ ό,τι τρώει, αλλά απ’ ό,τι χωνεύει.
Αυτό δεν ισχύει μόνο για το φαγητό, ισχύει και για τα βιβλία, για το σεξ και για τους ανθρώπους. Κυρίως γι’ αυτούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.