Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Βέρνερ Χόγερ, υπογράφεται σήμερα δανειακή σύμβαση μεταξύ της ΕΤΕπ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  η οποία προβλέπει τη συμμετοχή της Τράπεζας, καταρχήν, με ποσό ύψους 500 εκατ. Ευρώ, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποτελεί στρατηγικό χρηματοδοτικό εταίρο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ η αύξηση της συμμετοχής της έως και του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος, εξαρτάται από το ρυθμό απορρόφησης του αρχικού ποσού από τους δικαιούχους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.