Η ΕΚΤ αύξησε 0,75% το επιτόκιό της

Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,75% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων από τον Ιανουάριο του 1999 και τη “γέννηση” του ευρώ. Έτσι το βασικό επιτόκιο από 0,5% διαμορφώνεται πλέον στο 1,25%. Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κίνηση αυτή συνιστά ένα σημαντικό βήμα με το οποίο επιχειρείται η μετάβαση από το τρέχον εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων σε επίπεδα που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ 2%. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του, κατά τις επόμενες συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια για να μειώσει τη ζήτηση και να προφυλαχθεί από τον κίνδυνο μιας επίμονης ανοδικής μετατόπισης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό.       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.