ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν στα 193 εκατ. ευρώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 193,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 60,8% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 493,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον Απρίλιο 2023 ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,4% σε σχέση με τον Απρίλιο 2022 που ήταν 7,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Απρίλιο 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε έλλειμμα 186,5 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 1.232,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 43,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 2.191,2 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 ανήλθε σε 35,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 16,7% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 που ήταν 42,0 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 1.197,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.