ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Αγαπητά Μέλη, Φίλες και Φίλοι

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή Εσπερίδα με θέμα:

«ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1987»

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00

Συντονιστής:

Ιπποκράτης Δασκαλάκης, Αντγος εα, Δρ Διεθνών Σχέσεων,

Δντης Μελετών ΕΛΙΣΜΕ

Συμμετέχοντες: (με τη σειρά παρουσίασης)

Βιωματικές Εμπειρίες

· Χρήστος Μουστάκης, Αντγος εα, επίτιμος Δκτης Στρατιάς.

· Γρηγόριος Δεμέστιχας, Αντχος εα, επίτιμος Δκτης Στόλου.

· Βασίλειος Βρεττός, Αντπχος εα, επίτιμος Δκτης ΔΑΥ.

· Κων/νος Γκίνης, Αντγος εα, επίτιμος Α/ΓΕΣ.

· Βασίλειος Μαρτζούκος, Αντχος εα, επίτιμος Δκτης ΣΝΔ.

· Παναγιώτης Κατσαρός, Αντπχος εα, επίτιμος Δντης Δνσης Αεράμυνας ΓΕΑ.

· Αντώνιος Νομικός, Αντγος εα, επίτιμος ΓΕΠΣ.

Συμπεράσματα από την κρίση του Μαρτίου 1987

· Γενική αποτίμηση: Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

· Διπλωματικά: Δημήτριος Ηλιόπουλος, Πρέσβης ετ.

· Πολιτικά-ιστορικά: Κώστας Μαρδάς, Δημοσιογράφος – συγγραφέας του βιβλίου «ΠΡΟ- ΙΜΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.