ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σειρά Σεμιναρίων με θέμα: « Ελληνικός Πολιτισμός. Η Αισθητική και η Επιδραστικότητά του »

Σειρά 8 Διαλέξεων 2 θεμάτων εκάστη χρονικής διάρκειας 3 ωρών εκάστη, τις Δευτέρες από 23 Ιανουαρίου 2023 έως 13 Μαρτίου 2023. Ομιλεί επιτελείο διαπρεπών μελών του ΕΛΙΣΜΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.