ΕΛΙΣΜΕ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

Ο σύνδεσμος εισόδου στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ (Join Zoom Meeting ) είναι:  

https://zoom.us/j/2463957163?pwd=SmY2Vk5XblRwSVRuRjZvajI3eHRTQT09

Έπειτα πατήστε το κουμπί «Open Zoom Meetings».
Όσοι παρακολουθήσουν την ομιλία δικαιούνται πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη Γραμματεία ΕΛΙΣΜΕ. Παρακαλούμε πολύ να εισέρχεστε στο ΖΟΟΜ με χρήση του αληθινού σας ονόματος και όχι ψευδωνύμου. Μέσω ΖΟΟΜ υπάρχει περιορισμός στην παρακολούθηση μόνο 100 ατόμων. Οι υπεράριθμοι μπορούν να χρησιμοποιούν το You Tube Live Streaming σύνδεσμο:

https://youtu.be/wYRIgPjcR4o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.