ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Με την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) από φέτος, η Αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι αφήνετε 25.000 παιδιά εκτός Πανεπιστημίων. Τι απαντάτε;

Εδώ και πολλά χρόνια, η κοινωνία αφέθηκε ή και οδηγήθηκε στη διαμόρφωση της πεποίθησης ότι η εισαγωγή στα πανεπιστήμια αποτελεί το μόνο δρόμο για τη επιτυχία. Η Αντιπολίτευση συνεχίζει να υπερασπίζεται ένα σύστημα που επέτρεπε εισαγωγή στα ΑΕΙ με 1, 2 στα 20, ψηφοθηρικά και με λαϊκισμό, αδιαφορώντας πλήρως για την προοπτική των παιδιών, τη δυνατότητα να αποφοιτήσουν, το μέλλον τους, τις οικογένειές τους. Κεντρικός πυλώνας της πολιτικής της κυβέρνησης είναι η αλλαγή φιλοσοφίας ως προς τις προοπτικές που παρέχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές, ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που χρειάζονται και να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους. Θεσπίζοντας την ΕΒΕ διασφαλίζουμε ότι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις σπουδές τους στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνουμε τέλος στο φαινόμενο εισαγωγής φοιτητών με 1 και 2 στα 20, καθώς και στον εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό αλλά και ποσοστό αποφοίτησης. Επιπλέον, θωρακίζουμε το κύρος των Πανεπιστημιακών σπουδών, ενισχύουμε την αυτονομία των Πανεπιστημίων και τη δυνατότητα κάθε τμήματος να διαμορφώσει την ιδιαίτερη ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, καθώς για πρώτη φορά προβλέπεται αποφασιστικός ρόλος των ΑΕΙ στην εισαγωγή των φοιτητών, δρομολογούμε την ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων του κάθε Ιδρύματος. Παράλληλα, με την υλοποίηση του εμβληματικού νομοσχεδίου της ΕΕΚ (Δεκέμβριος 2020) να προχωράει κανονικά, εξασφαλίζουμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί μια ρεαλιστική διέξοδο για τους υποψηφίους.

Τι διέξοδο δίνετε σε αυτά τα παιδιά;

Με το νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο, προβλέφθηκαν οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση των δομών αυτών και την καλύτερη σύνδεσή τους με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Παράλληλα με την αναβάθμιση, όμως, απαιτείται και η ανάδειξη της ΕΕΚ, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας στην εκπαίδευση. Για πρώτη φορά φέτος οι υποψήφιοι θα έχουν δύο ισοβαρείς επιλογές την ώρα της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού:

α) για εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο μέσω πανελλαδικών εξετάσεων

β) για εισαγωγή σε Δημόσιο ΙΕΚ μέσω απολυτηρίου και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών που ισχύουν σε κάθε Δημόσιο ΙΕΚ για την έναρξη του εξαμήνου κατάρτισης.

Πρόκειται δηλαδή για ταυτόχρονες διαδικασίες

· Σήμερα υπάρχουν πάνω από 120 ειδικότητες ΙΕΚ που αντιστοιχούν στις ομάδες προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης & Οικονομίας, Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, Εφαρμογών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Υγείας και Πρόνοιας, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Ενδεικτικά, ιδιαιτέρως δημοφιλείς είναι οι ειδικότητες τεχνικού εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer – developer/video games), τεχνικού μαγειρικής τέχνης (chef), τεχνικού τουριστικών μονάδων & επιχειρήσεων φιλοξενίας, βοηθού φαρμακείου, καθώς και βοηθού νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας. Πολλές από τις παρεχόμενες ειδικότητες όχι μόνο έχουν μεγάλη ζήτηση στη σημερινή αγορά εργασίας, αλλά ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των επαγγελμάτων που προβλέπονται να έχουν εκθετική ανάπτυξη στο προσεχές μέλλον.

· Στο Παράλληλο Μηχανογραφικό θα συμπεριλαμβάνονται αρχικά πάνω από 50 επιλεγμένες ειδικότητες υψηλής ζήτησης από τους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, σε ειδικότητες που ζητούνται από αγορά εργασίας και σε νέες σύγχρονες ειδικότητες.

Το ΥΠΑΙΘ δέχεται έντονη κριτική για την αναστολή λειτουργίας 4 τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Με τι κριτήρια λήφθηκε αυτή η απόφαση;

· Η απόφαση αφορά μέρος μιας συνολικής προσπάθειας ανασυγκρότησης του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας. Άλλωστε, έχουν προηγηθεί άλλες ενέργειες. Πχ. τέθηκαν σε αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας 37 νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν με νόμους του ΣΥΡΙΖΑ, καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε την ίδρυση Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

· Η απόφαση για αναδιάρθρωση των τμημάτων έγινε έπειτα από πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών και θετικής εισήγησης της ΕΘΑΑΕ που έκανε δεκτή η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εν λόγω απόφαση εδράζεται σε σχεδιασμό και μελέτη που αφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία για τα Τμήματα αυτά.

· Το Στρατηγικό Σχέδιο που κατέθεσε το Πανεπιστήμιο Πατρών προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνένωση τριών τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής σε τρεις πόλεις, μεταξύ των οποίων είναι και το Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα και το Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής στο Μεσολόγγι, σε ένα Τμήμα Γεωπονίας με έδρα το Μεσολόγγι. Αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα αριθμητικής ανεπάρκειας μελών ΔΕΠ και υποστηρικτικού προσωπικού, κατακερματισμού, ανεπάρκειας υποδομών και ανεπαρκούς δυνατότητας για φοιτητική μέριμνα, τα οποία προέκυψαν από την ακαδημαϊκά και χωροταξικά άναρχη διαδικασία δημιουργίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών το 2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ, με ενσωμάτωση Σχολής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και δημιουργία νέων τμημάτων. Επισημαίνεται ότι το 2020, η βάση εισαγωγής σε δύο από τα τρία τμήματα που συνενώνονται ήταν κάτω από το 1.7, ενώ ακόμη και ο πρώτος εισακτέος είχε βαθμό κάτω από 10.

· Επίσης, το Σχέδιο προβλέπει την απορρόφηση του Τμήματος Μουσειολογίας με έδρα τον Πύργο από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, το οποίο μεταφέρεται από το Αγρίνιο στην Πάτρα. Αυτές οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες λόγω του αμφιλεγόμενου για προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντικειμένου του Τμήματος Μουσειολογίας, της γεωγραφικής απόστασης του τμήματος από την υπόλοιπη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία βρίσκεται στην Πάτρα, της έλλειψης διδακτικού προσωπικού και εργαστηριακής υποδομής, και της αμφίβολης απορρόφησης των μελλοντικών αποφοίτων του τμήματος από την αγορά εργασίας.

· Ενδεικτικά στοιχεία τμημάτων:

– Τμήμα Γεωπονίας στην Αμαλιάδα: Βαθμός εισαγωγής 1,7/20. Ρυθμός Αποφοίτησης 3,6%. Το 90,5% των νέων φοιτητών εισήλθαν με βαθμό 5 έως 10.

– Τμήμα Μουσειολογίας στον Πύργο: Βαθμός εισαγωγής 5,4/20. Το 91% των νέων φοιτητών εισήλθαν με βαθμό 5 έως 10. Από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Τμήματος Μουσειολογίας, το 43% δεν φτάνουν καν στο σημείο να συμμετέχουν έστω και σε μία εξέταση του πρώτου έτους.

– Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής στο Μεσολόγγι: Βαθμός εισαγωγής 0,87/20. Το 46,7% των νέων φοιτητών εισήλθαν με βαθμό κάτω από 5.

– Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο Αγρίνιο: Βαθμός εισαγωγής 1,5/20. Ρυθμός αποφοίτησης 6,8%. Το 64,3% των νέων φοιτητών εισήλθαν με βαθμό από 5 έως 10.

Ποιες είναι οι νέες αλλαγές στο σχολείο από το Σεπτέμβριο;

Από το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν σημαντικές καινοτομίες και ευρύτερη αλλαγή φιλοσοφίας στα σχολεία μας.

· Δίνεται έμφαση, πέρα από τη μετάδοση της γνώσης, και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.

· Εφαρμόζεται καθολικά η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαί

δευση και προβλέπονται οι δραστηριότητες στα αγγλικά στο νηπιαγωγείο.

· Επεκτείνονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, από το Σεπτέμβριο στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας, που είχαν εισαχθεί φέτος πιλοτικά σε 218 σχολεία. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν θεματικές όπως όπως ρομποτική, επιχειρηματικότητα, σεξουαλική αγωγή, προστασία περιβάλλοντος, οδική ασφάλεια, σεβασμό στη διαφορετικότητα. Επιπλέον φέτος διακρίθηκαν με Ευρωπαϊκό Βραβείο Εκπαίδευσης από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο (Global Education Network Europe).

· Διπλασιάζονται τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία που φτάνουν τα 112 πανελλαδικά και πλέον προβλέπονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της χώρας.

· Αναβαθμίζεται η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ιδρύονται για πρώτη φορά Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.

· Αναμορφώνονται έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια τα προγράμματα σπουδών

· Επενδύουμε στους εκπαιδευτικούς μας με οριζόντια προγράμματα επιμορφώσεων,

· Για πρώτη φορά, μετά από μία δεκαετία, πραγματοποιούνται μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.