Εκτέλεση προϋπολογισμού 2021: Μικρότερο έλλειμμα κατά 1,961 δισ. ευρώ

Αυξημένα κατά 1,244 δισ. ευρώ ή 2,1%,έναντι του στόχου εμφανίζονται τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τα οποία και ανήλθαν σε 59,24 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 47,602 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 743 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι σε μία χρονιά όπως το 2021 με υψηλό δημοσιονομικό κόστος λόγω των δαπανών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 10,985 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 12,946 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 18,195 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.