Εκπαιδευτική δράση αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μικτές μεταναστευτικές ροές.

Εκπαιδευτική δράση αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τις μικτές μεταναστευτικές ροές.
 
Στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας από το Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου επιμόρφωσης των στελεχών του Σώματος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με επιτυχία εκπαιδευτική δράση με θέμα “Ανθρώπινα Δικαιώματα και μικτές μεταναστευτικές ροές”.
Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 16/02-10/03/2021 με τη συμμετοχή εβδομήντα οκτώ (78) στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν σε Λιμενικές Αρχές που διαχειρίζονται  μεταναστευτικές ροές. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε τέσσερις (04) εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας τριών (03) ημερών έκαστη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί από το φορέα μας για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεων (e-learning) μέσω μεθόδων σύγχρονης (πλατφόρμα BigBlueButton) και ασύγχρονης (πλατφόρμα Moodle) εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους. 
Ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής δράσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Κλαδικό Πλαίσιο Προσόντων (Sectoral Qualification Framework – SQF) και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκπαιδευτές, δε, αξιοποιήθηκαν στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Frontex, με εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο της εκπαίδευσης.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.