Διορισμοί εκπαιδευτικών 2023: Αναλυτικά η κατανομή των κλάδων - «Ανοίγουν» συνολικά 3772 θέσεις

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2023: Δείτε το σχετικό ΦΕΚ και την κατανομή των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση.
 
 

Τη Δευτέρα 24 Απριλίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2705/24-4-2023) η Κοινή Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η κατανομή κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των 3.772 κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

Επιπλέον, τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί η Πρόσκληση για να υποβληθούν οι αιτήσεις των υποψηφίων που ενδιαφέρονται για μόνιμο διορισμό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας ο στόχος είναι η ολκλήρωση του μόνιμου διορισμού των εκπαιδευτικών μέχρι τα μέσα Αυγούστου, ώστε την 1η Σεπτεμβρίου να βρίσκονται ήδη οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ στα σχολεία τους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.