ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 15.100 ευρώ για τα μέτρα κατά του κορονοϊου και 35.050 ευρώ για παρεμπόριο

Πρόστιμα συνολικού ύψους 15.100 ευρώ και δύο αναστολές  λειτουργίας για 30 ημέρες συνολικά επιβλήθηκαν από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς για μη τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων για μη τήρηση των μέτρων COVID-19 το χρονικό διάστημα 21 με 23 Ιανουαρίου 2022. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα από 16 μέχρι και 23 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 210 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 21 παραβάσεις που αφορούσαν στο παράνομο εμπόριο. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 35.050 ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων και για τη μη χρήση τερματικού αποδοχής καρτών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.