Βερολίνο - Λιβύη. Μια σύνοδος απομονωμένων και ένας τεθλασμένος δρόμος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *