Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Οι ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει πολύ ή/και αρκετά τη ζήτηση σχεδόν για τις 8 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για λογαριασμούς ενέργειας, κάτι που υποδεικνύει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ένας ιδιαίτερα υψηλός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λόγω της υπέρμετρης αύξησης του ενεργειακού κόστους”. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα του εξαμηνιαίου δελτίου οικονομικού κλίματος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ το οποίο καταγράφει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από τις ανατιμήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 77,3% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι οι ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει πολύ ή/και αρκετά τη ζήτηση, έναντι του 22,1% που δήλωσε ότι έχουν επηρεάσει τη ζήτηση λίγο ή/και καθόλου. Επιπλέον, το 77,5% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων δήλωσε ότι οι ανατιμήσεις έχουν επηρεάσει πολύ ή/και αρκετά τη λειτουργία της επιχείρησής του, έναντι του 21,6% που δήλωσε ότι την έχει επηρεάσει λίγο ή/και καθόλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.