ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Υποστράτηγος ​ ​ Γεννήθηκε στην Κόρινθο στις 11-9-1950. Εισήλθε στην ΣΣΕ το 1968 και αποφοίτησε το 1972 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού. Υπηρέτησε σε Μονάδες εκστρατείας του όπλου του και αποφοίτησε επιτυχώς από όλα τα σχολεία που αναλογούσαν στον εκάστοτε βαθμό. Διετέλεσε εκπαιδευτής στην ΣΣΕ, την ΑΣΠ και σύμβουλος εκπαιδεύσεως στην ΣΕΘΑ. Αποστρατεύθηκε το έτος 2007. Είναι Πρόεδρος της ΕΑΑΣ του Νομού Κορινθίας, μέλος του ΔΣ των Αποφοίτων της ΣΣΕ τάξεως 1972 και μέλος της Ένωσης Μοντελιστών Ελλάδος (IPMS)