Ιωάννης Καποδίστριας

<Εάν ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών>

Η πρώτη φράση του Ιωάννη Καποδίστρια στην πρώτη του ομιλία προς τον Ελληνικό Λαό (Αίγινα, 1828)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.