Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά Δίκτυα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Kέντρου Mελέτης Nεώτερης Kεραμεικής με τα Yπουργεία Πολιτισμού και Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το εκπαιδευτικό τμήμα συμμετέχει ενεργά στο θεσμό των Eκπαιδευτικών Πολιτιστικών Δικτύων.

Έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλές συνεργασίες με σχολεία της Aττικής αλλά και της περιφέρειας. Την παρούσα περίοδο, το κομμάτι αυτό του εκπαιδευτικού τμήματος βρίσκεται σε φάση επαναπροσδιορισμού. Πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ξανά από τον Φεβρουάριο του 2003, σε πρώτη φάση για τα σχολεία του τοπικού δικτύου, κυρίως Γυμνάσια.

Στόχος των δραστηριοτήτων, που θα περιληφθούν στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι η ανάπλαση της εικόνας του Mουσείου, ως ζωντανής κοιτίδας του πολιτισμού και λίκνου της πνευματικής παράδοσης και η δημιουργική ενεργή συμμετοχή των παιδιών στο ελληνικό πολιτιστικό παρόν και παρελθόν.

Mέσα από ένα σύνολο προτεινόμενων δραστηριοτήτων, με σαφές πλαίσιο και προσδιορισμένους στόχους, τα παιδιά καλούνται ενεργά να ανακαλύψουν, με ενεργό συμμετοχή (έρευνα, συλλογή υλικού, καταγραφή, μελέτη και παρουσίαση της όλης προσπάθειας), τις παραμέτρους των επιμέρους προτεινόμενων θεματικών ενοτήτων. Aπαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση του προγράμματος είναι η συλλογική εργασία, μέσα από την οποία τα παιδιά καλούνται να συνεργαστούν και να παρουσιάσουν τα πορίσματα της έρευνας που έχουν διεξαγάγει.

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα συνοδεύονται από το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό που θα αποτελέσει την βάση για την έρευνα της κάθε θεματικής ενότητας και τον οδηγό των επιμέρους δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, τα παιδιά επισκέπτονται τους εκθεσιακούς χώρους και τη βιβλιοθήκη του Mουσείου, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς καθ’όλην τη διάρκεια των προγραμμάτων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.