Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, Municipality of Troizinia-Methana

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων εντός και εκτός των Οικισμών του Δήμου ότι, σύμφωνα με οδηγίες της Αγρονομικής Διάταξης και βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου , απαγορεύεται να αφήνονται προεξέχοντα σε δρόμους ή μονοπάτια, κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τη διάβαση πεζών και οχημάτων, ή να ανοίγονται τάφροι, ή άλλες εκβαθύνσεις, που καθιστούν τη διέλευση επικίνδυνη.
Παράλληλα σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη κι όταν προέρχονται από τρίτουςκαινα προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση.
Βάσει των ανωτέρω καλούνται οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων (εντός και εκτός οικισμών) να προβούν έως 31/03 στην αποκλάδωση των δένδρων ή και των θάμνων που εξέχουν και εμποδίζουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων, ενώ οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να φροντίσουν για την καθαριότητά τους.
Επισημαίνεται στους ιδιοκτήτες που δεν θα μεριμνήσουν για τα ανωτέρω, ότι ο Δήμος θα ακολουθήσει τη νόμιμη οδό, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στον Κανονισμό Καθαριότητας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους τους ιδιοκτήτες για τη συνεργασία, ώστε να διατηρήσουμε το Δήμο μας καθαρό και ασφαλή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.