Υπουργός Μεταφορών – Δηλώσεις στον Τύπο
Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος προβαίνει σε δηλώσεις στον Τύπο, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου.
//
Transport Minister – Statements to the press
Presidential Palace, Lefkosia, Cyprus
The Minister of Transport, Communication and Works, Mr Yiannis Karousos, makes statements to the press, following a meeting of the Council of Ministers.ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ